ARTIST

[공지] MCND '떠(Spring)' 음원 공개 안내

티오피미디어

안녕하세요.    

티오피미디어입니다.

 

MCND의 '떠(Spring)'가 주요 음원사이트에 공개되었습니다.

하트와 별점, 리뷰로 MCND를 응원해주세요!

 

- 멜론 (Melon) 

https://tinyurl.com/u8fkfgm

 

- 벅스 (Bugs)

https://tinyurl.com/r44orua

 

- 지니 (Genie) 

https://tinyurl.com/sqwd57f

 

- 소리바다 (Soribada) 

https://tinyurl.com/vgl8fel

 

- 바이브 (VIBE) 

https://tinyurl.com/w89klgk

 

3717534263_Q9o45Zv7_f33bb02cedbed3a024d00b34ff92aafd62179c1f.jpg